join me!

daily usha

Thursday, November 25, 2010

nikon dslr was mines

auwww DSLR NIKON :) its mines lhaa :) keinginan ku teguh kepada mu babe :p haha sabarkan je lha hati aku menunggu kehadiran mu bebrapa hari sje lagi :) pewhh ta sbar siakk nak dapat kau .sesungguhnya kau akn menjadi BABY NIKON yg akn ku jage setiap mase tahu tak!! aku janji sama kau lha doe dapat jek kau kan BABY aku jage kau mcm nak rak!! sampai bilabila tau dok kau milik aku :) weee~

No comments:

Post a Comment